Marathon - Reiko Tosa xxx
Reiko Taso of Japan receiving silver after the women's marathon race
08/13/2001 - Allsport